Какви занаяти ще се търсят най-много в бъдеще?

Интервью Александра Агеева болгарскому информационному агентству “Блиц” 16 ноября 2009 г.

На въпроса отговаря проф. Александър АГЕЕВ, президент на Международната академия за изследвания на бъдещето

През следващото десетилетие всеки четвърти човек в трудоспособна възраст ще бъде „режисьор сам на себе си”. В какво именно, няма значение. Всяка сфера може да носи желания доход. Колкото по-уникална е продукцията, която производителят предлага на пазара, толкова по-големи ще бъдат неговите шансове да успее.

Глобално предизвикателство на бъдещето ще стане информационната, нанотехнологичната и биогенетичната революция на фона на четирите кризи – енергийната, продоволствената, водната и екологичната. Човечеството хазартно усвоява нов начин на живот. Ще се появят нови услуги в такива сектори като здравето, свободното време, начините на общуване, придвижването, образованието, формите и естетиката на оцеляването.

Второто предизвикателство е сферата на технологиите. През миналия век икономиката „дишаше” чрез два сектора – недвижимите имоти и автомобилите. Днес я движи информационно-комуникационното производство – компютри, телефони, интернет. Още през следващото десетилетие обаче ще видим, че се променят системите на управление на автомобилите, сградите ще се строят от други материали, качествено ще се промени технологията на обучението, ще станат други изискванията към талантите и репутацията на героите на СМИ.

Третото глобално предизвикателство може да бъде наречено предизвикателство на истината. В бъдеще ни очаква тенденция на истината, идваща от дълбините на съвестта. Не може да се каже, че нейните носители ще получават по-високи доходи, но те ще се поощряват икономически по-обилно отколкото днес.

Какъв бизнес ще бъде най-търсен

Ще продължава да се увеличава делът на сектора на услугите. В него ще бъдат водещи образованието, здравето и спортът, екологичната чистота, впечатленията и щастието във всичките му проявления. Все по-популярна ще става алтернативната енергетика.

Най-доходният занаят

В момента ние все още не познаваме тази професия, но можем да предвидим сферата – всичко, което ни дава здраво дълголетие. Смисълът на живота също ще стане сфера на интензивна конкуренция.
Много търсени още сега са компютърните специалисти, лекарите, бавачките, юристите инженерите, архитектите, застрахователите.

Особено търсени в бъдеще ще станат професионалистите в такива сфери като здраво дълголетие, творчество и иновации, търсене и развитие на талантите, управление на кризите, капитализация на нематериалните активи, непрекъснато образование – с една дума, всичко онова, което днес се обозначава с термина човешки капитал. Търсенето на такива суперкадри ще нараства и никога няма да бъде задоволено.

http://www.blitz.bg/article/14701
%image_alt%